UP
PW
WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Studia podyplomowe CAD Warszawa
prowadzone na Wydziale MEiL PW
NOWOCZESNE METODY PROJEKTOWANIA Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK CAD/CAM/CAE


Uprzejmie zawiadamiamy, że na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej są prowadzone studia podyplomowe w zakresie specjalności pn. NOWOCZESNE METODY PROJEKTOWANIA Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK CAD/CAM/CAE.

Studia są przeznaczone dla inżynierów o specjalnościach konstrukcyjnych i technologicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Politechniki Warszawskiej, najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu podczas dwudniowych sesji (w soboty i niedziele). Na zakończenie studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia na Politechnice Warszawskiej, potwierdzające nabyte kwalifikacje.