studia podyplomowe

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ITC|ITLiMS

Szukaj|Spis stron www MEiL|English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pobierz
pobierz program do
czytania plików PDF

 Studia podyplomowe

NOWOCZESNE METODY PROJEKTOWANIA Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK CAD/CAM/CAE

Uprzejmie zawiadamiamy, że na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej są prowadzone studia podyplomowe w zakresie specjalności pn. NOWOCZESNE METODY PROJEKTOWANIA Z ZASTOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK CAD/CAM/CAE.

Studia są przeznaczone dla inżynierów o specjalnościach konstrukcyjnych i technologicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Politechniki Warszawskiej, najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu podczas dwudniowych sesji (w soboty i niedziele). Na zakończenie studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia na Politechnice Warszawskiej, potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Opłata za studia wynosi 5400 zł . Opłatę należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia oraz po podpisaniu umowy, co nastąpi we wrześniu br. Istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach .

Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się poprzez system informatyczny Rekrutacja PW za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl Dodatkowo, wypełniony formularz należy wydrukować i odręcznie uzupełnić o wymagane brakujące informacje. Prócz tego na odwrocie wydrukowanego formularza należy wpisać:
- kto wnosi opłatę za studia (uczestnik czy firma; jeśli firma, to należy podać jej nazwę, adres i NIP),
- w ilu ratach będzie wnoszona opłata (w jednej czy w dwóch).

Wypełniony formularz wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów należy przesłać do 30 września 2015 r. pod adres: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, ul. Nowowiejska 24, 00-665 WARSZAWA, z dopiskiem "Studia podyplomowe CAD/CAM/CAE".

W razie wątpliwości dotyczących rejestracji prosimy o kontakt z sekretariatem, tel. 22 621-54-63, zpk@meil.pw.edu.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać u: mgr inż. Wiesław ROGOZIŃSKI - tel. 22 234-74-41, wrogo@meil.pw.edu.pl oraz sekretariat tel.22 621-54-63 zpk@meil.pw.edu.pl.

PROGRAM STUDIÓW

 Program obejmuje 195 godz. wykładów i ćwiczeń:

1. METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH (MES) (45 godz.) - metody przybliżone rozwiązywania zagadnień analizy ośrodków ciągłych, - dwu- i trójwymiarowe zagadnienia teorii sprężystości, konstrukcje powłokowe, - częstości i postacie drgań własnych, stateczność, termosprężystość, - schemat działania typowego programu MES, - metody rozwiązywania problemów nieliniowych w MES, zagadnienia sprężysto- plastyczne pracy konstrukcji, problemy kontaktu sprężystego, - techniki specjalne: superelementy i submodeling.

[Rozmiar: 89237 bajtów][Rozmiar: 51298 bajtów]

2. PODSTAWY KOMPUTEROWEJ GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ (20 godz.) - rysowanie i modyfikacja podstawowych elementów geometrycznych, - wykonywanie napisów na rysunkach, - wymiarowanie detali konstrukcyjnych, - tworzenie bibliotek części typowych i elementów normalnych, - dostosowanie programu do własnych potrzeb.

3. PROJEKTOWANIE BRYŁOWE (30 godz.) Rysowanie moduł DRAFT, - polecenia rysunkowe: rysowanie linii, łuków, krzywych itp. - relacje, - pomocnicze polecenia rysunkowe: przycinanie i rozciąganie elementów, zaokrąglanie i fazowanie naroży, odsunięcie, kreskowanie, - operowanie elementami rysunku. Modelowanie części -moduł PART - polecenia modelowania: polecenia podstawowe, powielanie elementów. Tworzenie zespołów moduł ASSEMBLY - relacje, - polecenia tworzenia zespołów, - polecenia pomocnicze: symulacja ruchu i analiza kolizji.

4. ZAAWANSOWANE KOMPUTEROWE SYSTEMY PROJEKTOWE

-(24 godz.) - projektowanie parametryczne, - tworzenie brył i powierzchni, - tworzenie powierzchni swobodnych, - modele przestrzenne jako punkt wyjścia do opracowań CAM i MES.

[Rozmiar: 37751 bajtów]

-(36 godz.) - modelowanie brył, powierzchni i zespołów, - tworzenie dokumentacji płaskiej, analizy MES, optymalizacja, analizy wrażliwości i wykonalności - modele przestrzenne jako punkt wyjścia do opracowań CAM i MES, - modelowanie procesów obróbki skrawaniem: frezowanie 3-5 osi.

5. KOMPUTEROWE MODELOWANIE UKŁADÓW WIELOCZŁONOWYCH (40 godz.) - położenie i orientacja członów w przestrzeni, - matematyczny opis układu wieloczłonowego, - sformułowanie i rozwiązanie zagadnienia kinematyki, - zadanie proste i odwrotne dynamiki,- budowa modelu, analiza kinematyczna i dynamiczna, - prototypy wirtualne.

Administrator

bhp